Stamrenovering Stockholm

Vårt team med certifierade rörmokare har lång erfarenhet av att renovera stammar såväl i villor som flerfamiljshus. Till oss vänder sig kunder som vill renovera avloppet och fastighetens rör på ett fackmannamässigt och hållbart sätt.

En stamrenovering i Stockholm minimerar risken för fuktskador och höjer värdet på din fastighet. Vi har den spetskompetens inom VVS som säkerställer att samtliga delar av renoveringen av dina ledningar och rör utförs på allra bästa sätt. Vi påbörjar varje nytt uppdrag med en noggrann inspektion av stammarnas befintliga skick. Ibland räcker det inte med en renovering, i så fall kan vi bistå med ett komplett stambyte.

Vill du ha Offert? Återkoppling inom 48h.

Hur ofta behövs en stamrenovering?

Vattenledningar och avloppsrör har en begränsad livslängd. Om de inte underhålls med jämna mellanrum finns det risk för läckor och fuktskador. Hur ofta avloppsrör behöver renoveras eller bytas ut beror på i vilket material de har tillverkats. En del ledningar kan hålla under en mycket lång tid, medan andra har en livslängd på 25-30 år. Gjutjärn är det vanligaste materialet för avloppsrör i Sverige. Invändig korrosion och slitage gör att de till sist behöver renoveras eller bytas ut vid ett stambyte. Även sättningar i fastigheten påverkar rörens skick. Genom åren har vi genomfört en mängd lyckade stamrenoveringar runtom i Stockholm samt omkringliggande orter som Uppsala, Solna och Huddinge.

Renovering av stammar är ett kostnadseffektivt alternativ

Vi sätter kundens behov i främsta rummet, och våra fackmän bedömer om din fastighet behöver ett komplett stambyte eller om det räcker med att renovera delar av rörsystemet. Vid en renovering är relining ett kostnadseffektivt och alternativ. När du kontaktar oss bokar vi gärna in ett besök för att berätta mer om rörinfodring, kassett- och partiella stambyten. Vi hjälper våra kunder att hitta den rätta metoden för fastighetens avloppssystem, och vi har alltid fokus på hållbara lösningar.

Få en återkoppling inom 48h

En stamrenovering i Stockholm kräver både kunskap och planering. Vi bokar gärna in ett möte där en av våra erfarna medarbetare kommer till den adress där stamrenoveringen ska ske. Medarbetaren ser över dina rör och ledningar, och tar sedan fram ett underlag för en offert med en detaljerad kostnad för stamrenovering . Vilken typ av renoveringsmetod man bör välja beror på avloppssystemets rådande förutsättningar och om du vill åtgärda akuta problem eller förbygga och höja värdet på fastigheten. Vid det första besöket undersöker vi skicket på befintliga stammar okulärt, och vi diskuterar olika aspekter som din budget och dina eventuella preferenser angående tidsåtgång.

Vad säger våra kunder? Tidigare kunders omdömen om stamrenovering i Stockholm

Jag och min fru kontaktade företaget för att renovera avloppsrören i mitt radhus. Har bara gott att säga om företaget. Rörmokarna var punktliga och arbetet gick snabbt. Dessutom var priset mer än korrekt.

Andreas Gustafsson Rörinfodring Solna

Vi har anlitat ByggSve Totalentreprenad för stamspolning och när det var dags för stamrenovering tvekade vi inte att begära en offert. Företaget erbjöd en tydlig kommunikation och höll sig inom tidsramarna.

BRF Björken Stamrenovering

Jag anlitade företaget för en renovering av vattenledningar och avloppsrör. De gav ett bra bemötande från första kontakten och var lätta att nå under arbetets gång.

Elin Renovering avloppsrör

Vill du ha Offert? Återkoppling inom 48h.

Vi är väl medvetna om att du som står inför en stamrenovering eller ett stambyte har en mängd olika frågor. Därför erbjuder vi alla som så önskar ett besök i den fastighet där rören ska renoveras. Vi sätter kundnöjdhet i fokus och det är viktigt att du som funderar på att anlita oss får svar på dina frågor.

Mikael Ossa
Kundansvarig
08-124 11 548
offert@stambyten.net